Kontakt

Generelle forespørgsler

Fonden ledes og administreres af en bestyrelse. Ved generelle forespørgsler angående fonden og fondens arbejde eller ved presseforespørgsler bedes du sende os en mail via denne mail:

Ansøgnings­relaterede spørgsmål

Spørgsmål angående ansøgning og selve håndteringen af ansøgninger sker via et sekretariat under Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune. Du er meget velkommen til at stille os spørgsmål angående ansøgningsproceduren via denne mail, men husk, at alle ansøgninger skal sendes ved at bruge ansøgningsmodulet.