Skip to main content

Kontakt

Generelle forespørgsler

Fonden ledes og administreres af en bestyrelse. Ved generelle forespørgsler angående fonden og fondens arbejde eller ved presseforespørgsler bedes du sende os en mail via denne mail:

Ansøgnings­relaterede spørgsmål

Spørgsmål angående ansøgning og selve håndteringen af ansøgninger sker via et sekretariat under Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune. Du er meget velkommen til at stille os spørgsmål angående ansøgningsproceduren via denne mail, men husk, at alle ansøgninger skal sendes ved at bruge ansøgningsmodulet.