Ansøg fonden

Ekstraordinær uddeling 2022!

Der indkaldes i denne runde udelukkende ansøgninger inden for musik og hertil relaterede aktiviteter, der afvikles som led i Music City 2022 programmet.
Fonden vil i denne ekstraordinære uddeling støtte både større og mindre projekter. Det gælder dog fortsat, at fondens bidrag skal udgøre en betydelig del af den samlede projektfinansiering.

Puljen åbner for ansøgninger mandag den 17. januar 2022 med deadline fredag den 11. februar 2022 kl. 12.00. Tryk ansøg fonden.

For spørgsmål vedr. ansøgning kontakt fonden på e-mail: kirsten-gunnar-fonden@aarhus.dk

Derudover har fonden én årlig ansøgningsrunde. I 2022 er deadline 1. oktober. Herefter vurderer bestyrelsen de indkomne ansøgninger, der er sendt via ansøgningsmodulet. Under denne vurdering kan bestyrelsen gøre brug af sagkyndige vurderinger fra ARoS, Det Jyske Musikkonservatorium eller søge anden faglig assistance, som bestyrelsen vurderer nødvendig. 

“Man skal kunne mærke det i kroppen
– det skal vække følelser”

– Gunnar Steen Jacobsen

Før du søger

Ved at følge ansøgningslinket kommer du via NemID videre til Ansøgningsportalen, der er Kulturforvaltningens platform for ansøgninger.

Husk at du med fordel kan se ansøgningsskemaet som PDF nederst på denne side. Her kan du orientere dig, så du har alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den elektroniske ansøgning.

Vi ser frem til at modtage din legatansøgning, så du kan bidrage til et rigere kunst- og kulturliv i Aarhus.

Dette skal din ansøgning indeholde

 • Ansøgers navn og kontaktoplysninger

 • Projekttitel

 • Resumé (kort beskrivelse, max 15 linjer)

 • Projektbeskrivelse (max to sider)

 • Tids- og aktivitetsplan (start, afslutning samt evt. milepæle)

 • Evt. organisering
 • Evt. samarbejdspartnere og deres rolle
 • Evt. forankring efter gennemførelse
 • Plan for formidling/kommunikation
 • Budget og finansieringsplan (brug skabelon)
Som bilag vedhæftes ansøgers CV samt evt. billeder af tidligere eller igangværende værker/initiativer eller projekter, der har relevans for ansøgningen. Hvis der som supplement til ansøgningen linkes til materiale på nettet, skal linket føre direkte til den specifikke side.

”Vi ser frem til at modtage din legat­ansøgning, så du kan bidrage til et rigere kunst- og kulturliv i Aarhus.”

– Kirsten Overgaard Hjortholm Olsen og Gunnar Steen Jacobsens Familiefond

Hvis du modtager et legat

Som legatmodtager sker udbetaling til den NemKonto, der er knyttet til det CPR- eller CVR-nummer, som er oplyst i ansøgningen. Tilskud udbetales i følgende rater:

 • rate svarende til 50% af tilskuddet udbetales efter anmodning. Som legatmodtager sender du en mail til sekretariatet på kirsten-gunnar-fonden@aarhus.dk, når du er klar til at igangsætte værket/projektet/initiativet.

 • rate svarende til 40% af tilskuddet udbetales efter indlevering af kort redegørelse for projektets status, herunder anvendelsen af den første del af tilskuddet. 2. rate kan udbetales sammen med 1. rate efter anmodning, såfremt fonden vurderer, at anmodningen er tilstrækkeligt begrundet i projektøkonomien.

 • rate svarende til 10 % af tilskuddet udbetales efter indlevering af revisorpåtegnet regnskab.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en kortfattet rapport suppleret af billedmateriale (1-2 sider), der redegør for legatets anvendelse, samt et revisorpåtegnet regnskab.

Formidling af legat

Hvis du bliver tildelt et tilskud, skal du endelig fortælle det til omverdenen, men husk at vi vil være med i denne proces. Derfor skal eventuelle pressemeddelelser om projektet godkendes skriftligt af fonden, ligesom det skal fremgå af pressemeddelelsen og eventuelle social media opslag, at projektet har fået tilskud fra fonden. Fondens fulde navn skal således angives mindst én gang i pressematerialet. I øvrigt skal fonden inviteres med til en eventuel åbning/fernisering/lancering af projektet.

© Copyright 2021

Kirsten Overgaard Hjortholm Olsen og Gunnar Steen Jacobsens Familiefond